צור קשר

let's dance beer-sheva israel

אנשי קשר:

Танцы Беер-Шева

052-6382313

054-7547334

כתובת דואר אלקטרוני

Кружок Беэр-Шева

[email protected]

מקום ושעה של אימון:

Кружки в Беэр-Шеве

מקום ושעה של אימון:

ימי ראשון

מתנ»ס חדש נווה זאב

רח’ דב רונאל 6

ילדים וקבוצת נוער (לילדים מעל גיל 4 שנים )

ילדים: מגיל 4 עד 6 משעה 17:00 עד 17:45

ילדים: מגיל 7 עד11 משעה 17:45 עד 18:45

נוער: מגיל 12 עד 16 משעה 18:45 עד 20:15

             קבוצת מבוגרים

מגיל 18 עד 70 משעה 20:15

ימי שלישי

 מקיף רגר

ילדים וקבוצת נוער (לילדים מעל גיל 4 שנים )

ילדים: מגיל 4 עד 6 משעה 17:00 עד 17:45

ילדים: מגיל 7 עד11 משעה 17:45 עד 18:45

נוער: מגיל 12 עד 16 משעה 18:45 עד 20:15

ימי שישי

מקיף רגר

ילדים וקבוצת נוער (לילדים מעל גיל 7 שנים )

ילדים: מגיל 7 עד11 משעה 13:15 עד 14:15

נוער: מגיל 12 עד 16 משעה 14:15 עד 16:00

חדש: יש אפשרות להתאמן מפעם 1 עד 3 פעמים בשבעוה